ปฏิทิน 2555

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

        นอกเหนือจากอาหาร ดนตรี ประเพณีวัฒนธรรม แล้ว ดอกไม้ประจำชาติก็สามารถ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติและอ้างอิงถึงภูมิศาสตร์ของถิ่นฐานที่อยู่ของประเทศนั้นๆ 
ได้อีกด้วยการทำความรู้จักดอกไม้ประจำชาติของอาเซียนทำให้เราได้รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนดียิ่งขึ้น 

                      

       ราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำชาติ ไทย มีสีเหลืองสด ในหนึ่งดอกประกอบด้วย
กลีบดอก 5 กลีบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดี
ในที่โล่งแจ้ง ส่วนประกอบต่าง ๆ สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้


                      

            มะลิงาช้าง ดอกไม้ประจำชาติ ฟิลิปปินส์ มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก ปลายกลีบเรียว ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมอ่อนตลอดวัน ช่วงที่อากาศเย็นหรือมีแสงแดดอ่อน ส่งกลิ่นหอมมากกว่าช่วงที่อากาศร้อน

                      

            แวนด้า ดอกไม้ประจำชาติ สิงคโปร์ หนึ่งในพืชตระกูลกล้วยไม้ที่มีลำต้นแท้พบได้
นต้นไม้สูง บางชนิดอาจมีใบรีคล้ายรูปไข่ ทั้งยังสามารถปรับตัวได้ดีในที่แล้ง จะออกดอกให้
ชมทุก  2-3 เดือน


                     

             ซิมปอร์ ดอกไม้ประจำชาติ บรูไน มีกลีบดอกใหญ่สีเหลือง เมื่อบานเต็มที่กลีบดอก
จะบานคล้ายร่ม มักอวดโฉมในงานศิลปะพื้นเมืองประจำชาติ และปรากฏอยู่บนธนบัตรของชาติด้วย


                    

             ชบาแดง ดอกไม้ประจำชาติ มาเลเซีย มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีน อินเดีย แล้วถูก
นำเข้ามาใน มาเลเซีย ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคล หากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยส่งเสริมเกียรติยศ
และความสง่างามแก่ผู้อยู่อาศัย ชนพื้นเมืองบนเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังนิยมดอกชบา
มาเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย                    

             กล้วยไม้ราตรี ดอกไม้ประจำชาติ อินโดนีเซีย มีกลิ่นอายของยามค่ำคืนแฝงอยู่ 
ฟังดูมีเสน่ห์ในแบบลึกลับ เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ พบได้ทั่วไปในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถเติบโตได้ในเขตแห้งแล้ง หรือหนาวเย็นตามฤดูกาล


                    

              จำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติ ลาว มักปรากฏให้เห็นในพิธีกรรม
ทางศาสนาพุทธ  เช่น การใส่บาตร แต่ชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อลีลาวดี หรือลั่นทม


                   

             ลำดวน ดอกไม้ประจำชาติ กัมพูชา มีกลีบดอก 6 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้น 
ปลายกลีบแหลม   โคนกลีบดอกกว้าง ดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง กล่นหอมเย็น ชาวไทย
ได้นำรูปทรงมาทำเป็นขนมเรียกว่า กลีบลำดวน


                 

             ดอกบัว ดอกไม้ประจำชาติ เวียดนาม เป็นพืชมงคลตามความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ที่ว่า บัวซึ่งโผล่พ้นน้ำเปรียบเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงรวมถึง
ความบริสุทธิ์ และความผูกพัน ดั่งสายใยของบัวนั่นเอง

                      

              ประดู่ เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ประจำชาติ พม่า ช่อดอกประดู่สีเหลืองสดช่วยเติมสีสัน  ให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อน ในประเทศไทยดอกประดู่ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือ สัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง
             
              ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศอาเซียนด้วย
                

แหล่งที่มา : http://carebest.blogspot.com/2012/03/blog-post_8427.html . ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น